Προπτυχιακά

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Free
Επιστήμες Μηχανικών

Επικοινωνία

+30 210 772 3995

+30 210 772 3991

 

Επιστημονικός Τομέας

Μηχανική (Engineering)

 

Περιγραφή

         Το πρόγραμμα σπουδών υιοθετείται κάθε φορά μετά από συνεχή επεξεργασία και έχει σαν κύριο στόχο την παροχή στους φοιτητές όλων των απαιτούμενων γνώσεων τόσο για την επαγγελματική αντιμετώπιση των σύγχρονων τεχνολογικών προβλημάτων όσο και για μια επιτυχή μεταπτυχιακή εξειδίκευση υψηλοτάτου επιπέδου.  Τα μαθήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) μαθήματα κορμού που διδάσκονται στη διάρκεια των πέντε πρώτων εξαμήνων και είναι κοινά για όλους τους φοιτητές, β) μαθήματα ροών τ’ οποία επιλέγονται από τους φοιτητές ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών που θ’ επιλέξουν.

        Επίσης, όλα τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και  προαιρετικά. Υποχρεωτικά είναι τα θεμελιώδη μαθήματα που θεωρούνται απαραίτητα για να μπορέσει ν’ αποκτήσει ο φοιτητής το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και  Μηχανικού Υπολογιστών και να προετοιμαστεί κατάλληλα για την εξειδίκευσή του σε μια από τις εμβαθύνσεις της σχολής. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά είναι εκείνα που υλοποιούν την εξειδίκευση της προτίμησης του  φοιτητή και του δίνουν τ’ εφόδια για παραπέρα σπουδές ή επιστημονική δραστηριότητα. Προαιρετικά είναι μαθήματα τ’ οποία μπορεί να επιλέξει να παρακολουθήσει ο φοιτητής ελεύθερα, κατά την κρίση και την επιθυμία του, για να διευρύνει το πεδίο των γνώσεών  του. Για να θεωρηθεί όμως ότι ο φοιτητής διδάχτηκε το μάθημα, πρέπει να έχει εξεταστεί μ’ επιτυχία σ’ αυτό. Ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο ΕΜΠ είναι σήμερα τέσσερις: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά. Ο κύκλος σπουδών στις ξένες γλώσσες διαρκεί τέσσερα εξάμηνα και  αντιστοιχεί μ’ ένα υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών.

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration260 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up