Προπτυχιακά

Τμήμα Νομικής

Free
Νομικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+30 210 368 8646

+30 210 368 8640

 webmaster@law.uoa.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Νομικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

        Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Νομικής περιλαμβάνει εβδομήντα δύο (72) επιλεγόμενα μαθήματα, τα οποία διακρίνονται περαιτέρω σε τριάντα (30) μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής, και σαράντα δύο (42) μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Τα μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής κατανέμονται ανάλογα με τη συγγένεια του γνωστικού τους αντικειμένου σε πέντε (5) ενότητες: α) ιστορίας και θεωρίας του δικαίου, β) ιδιωτικού δικαίου, γ) δημοσίου δικαίου, δ) ποινικών επιστημών και ε) διεθνών σπουδών.

         Οι φροντιστηριακές ασκήσεις δεν είναι αυτοτελή μαθήματα, αλλά συμπληρώνουν τη διδασκαλία κάθε μαθήματος, με την εμπέδωση της ύλης, που έχει διδαχθεί και την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί από τις παραδόσεις. Τα μαθήματα εφαρμογών / συνθέσεων έχουν επίσης ιδιαίτερη συμβολή στην εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων. Τα μαθήματα των εφαρμογών συνθέτουν τους επιμέρους τομείς των βασικών κλάδων του δικαίου και εμβαθύνουν μεθοδικά και συστηματικά με την επεξεργασία της νομολογίας και πρακτικών θεμάτων και τη διεξαγωγή «εικονικών» ή «εκπαιδευτικών δικών» στην αντίληψη του εκάστοτε γνωστικού τους αντικειμένου. Μεγάλη σημασία για την εξάσκηση των φοιτητών στην έρευνα και την εκπόνηση επιστημονικών εργασιών καθώς και στη συμμετοχή τους σε γόνιμο κριτικό διάλογο έχουν τέλος τα σεμιναριακά μαθήματα, τα οποία βασίζονται σε εισηγήσεις φοιτητών και επακολουθούσα επιστημονική συζήτηση. Τα σεμινάρια διεξάγονται με την ενεργητική συμμετοχή περιορισμένου αριθμού φοιτητών, των τελευταίων κυρίως εξαμήνων.

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up