Μεταπτυχιακά

Πολιτισμός & Ανθρώπινη Ανάπτυξη

Free
Επιστήμες Αγωγής

Επικοινωνία

+30 28310 77211

gram@fks.uoc.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Επιστήμες Αγωγής

 

Περιγραφή

        Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να οργανώσει και να εξειδικεύσει τις μεταπτυχιακές σπουδές στην έρευνα και την ανάλυση των πολιτισμικών φαινομένων που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής, τη δημιουργικότητα και την ανθρώπινη ανάπτυξη. Στηρίζεται στη διεπιστημονική προσέγγιση που υπηρετείται από τις επιμέρους κοινωνικές επιστήμες και τα γνωστικά πεδία που συμμετέχουν στην οργάνωση του προγράμματος σπουδών του τμήματος (κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, ψυχολογία, φιλοσοφία και επιστήμες της εκπαίδευσης).

        Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών απονέμει: α) μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με τίτλο «Πολιτισμός και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» με τις εξής κατευθύνσεις: α) πολιτισμικές σπουδές με έμφαση στη νεότητα και την ποιότητα ζωής, β) αναπτυξιακή ψυχολογία με έμφαση στη νεότητα και την ανάπτυξη κατά την εφηβεία, γ) επιστήμες της εκπαίδευσης με έμφαση στις εκπαιδευτικές πολιτικές και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, δ) τέχνη και ανθρώπινη δημιουργικότητα στην πολιτισμική διαδικασία.

 

Course Features

  • Students 20 students
  • Max Students20
  • Duration104 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up