Προπτυχιακά

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

Free
Επιστήμες Επικοινωνίας

Επικοινωνία

+30 22730 82021

+30 22730 82009

 asxoin@aegean.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Θετικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

         Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη διεθνή  πρότυπα σπουδών, τα οποία προσαρμόζονται στις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Καλύπτει το σύνολο των αντικειμένων που συνθέτουν το βασικό κορμό γνώσης που αφορά τα πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα, προσφέροντας μαθήματα υψηλής ποιότητας. Στην κατεύθυνση αυτή υιοθετούνται φοιτητο-κεντρικά συστήματα διδασκαλίας, αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ καθηγητών-φοιτητών, αλλά και δράσεις σύνδεσης της διδασκαλίας με την παραγωγή. Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών ανανεώνεται και εξελίσσεται διαρκώς, ακολουθώντας τη δυναμική του κλάδου, έτσι ώστε οι σπουδές που προσφέρει το τμήμα να έχουν διαρκώς σύγχρονο, δυναμικό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα.

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration260 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up