Τεχνολογικά Ιδρύματα

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Free
Επιστήμες Υγείας

Επικοινωνία

+30 2310 791165

infophys@teithe.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Επιστήμες Υγείας

 

Περιγραφή

     Οι τετραετείς σπουδές, η τεσσάρων εξαμήνων κλινική ενασχόληση με τα μαθήματα κλινικής άσκησης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV να γίνονται σε δημόσια νοσοκομεία, – από το τέταρτο κιόλας εξάμηνο σπουδών – καθώς και η εξάμηνη πρακτική άσκηση, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την επιτυχή εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που αποκτούνται κατά την διάρκεια των σπουδών και συμβάλλουν στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών, απαραίτητων για τις ανάγκες του επαγγέλματος.

      Είναι σημαντικό να αναφερθεί το πλεονέκτημα κλινικής εκπαίδευσης του τμήματος φυσικοθεραπείας, λόγω της ύπαρξης πολλών και μεγάλων νοσοκομείων με πληρότητα κλινικών και τμημάτων, πράγμα το οποίο κάνει την εκπαίδευση των φοιτητών πληρέστερη. Επίσης, λειτουργούν δύο αυτόνομοι χώροι για τη διενέργεια βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, με υψηλού επιπέδου υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Course Features

  • Students 70 students
  • Max Students70
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.