Τεχνολογικά Ιδρύματα

Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση

€3,000.00
Επιστήμες Υγείας

Επικοινωνία

+30 210 538 5610

+30 210 538 5611

tiemps@teiath.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Επιστήμες Υγείας

 

Περιγραφή

Το ΜΔΕ με τίτλο «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο των Βιοϊατρικών μεθόδων και της Τεχνολογίας για τη διάγνωση νοσημάτων.

Βασικοί Στόχοι του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση των επιστημόνων σε θέματα σχετικά με τις Βιοϊατρικές μέθοδοι και τεχνολογία στη διάγνωση, έτσι ώστε με την ολοκλήρωση του να έχουν αποκτήσει:

 • μια ευρεία, αλλά αναλυτική θεώρηση των επίκαιρων θεμάτων στον τομέα της διάγνωσης,
 • βασικές αρχές των επιστημών και τεχνολογίας που συνδέονται με τη διάγνωση,
 • την εξέλιξη της γνώσης σε ανώτατο επίπεδο και την κατανόηση εννοιών, αρχών, θεωριών και εφαρμογών εξειδικευμένων τεχνολογιών σε συγκεκριμένα επιλεγμένα θέματα,
 • ανάπτυξη της ικανότητας ενσωμάτωσης της τεχνολογίας σε θέματα διάγνωσης,
 • ικανότητα  κριτικής σκέψης σε θέματα που σχετίζονται με ρόλους και ευθύνες.

Course Features

 • Students 20 students
 • Max Students35
 • Duration104 week
 • Skill leveladvanced
 • LanguageGreek
 • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.