Τεχνολογικά Ιδρύματα

Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου

Free
Επιστήμες Πληροφορικής

Επικοινωνία

+30 2310 013945

+30 2310 013946

  info-msc@it.teithe.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Θετικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

     Το πρόγραμμα παρέχει προωθημένες γνώσεις σε προηγμένες τεχνολογίες της πληροφορικής που έχουν σχέση μ’ ευφυείς διαδικτυακές εφαρμογές, ενώ έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην υπολογιστική νοημοσύνη και τις ευφυείς τεχνολογίες, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι ν’ αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη ευφυών διαδικτυακών εφαρμογών.

        Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα έχει ως στόχους: α) την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων που θ’ είναι σε θέση να στελεχώσουν μ’ επιτυχία νευραλγικούς τομείς που σχετίζονται με την πληροφορική, ώστε να συμβάλλουν ουσιαστικά στην παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων, β) την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σ’ όλους του τομείς που άπτονται των ευφυών τεχνολογιών.

 

Course Features

  • Students 30 students
  • Max Students30
  • Duration78 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up