Τεχνολογικά Ιδρύματα

Καινοτομία, Ποιότητα & Ασφάλεια Τροφίμων

€2,700.00
Θετικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+30 210 538 5529

msc-fst@teiath.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Θετικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της επιστήμης των τροφίμων. Γενικός σκοπός του Προγράμματος είναι να εφοδιάσει το φοιτητή με εξειδικευμένες γνώσεις της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων και την εφαρμογή τους στην ανάπτυξη προϊόντων και διεργασιών για την παραγωγή υψηλής ποιότητας, ασφαλών τροφίμων.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος είναι:
• Η απόκτηση μια ευρείας κατανόησης της επιστήμης τροφίμων, και η σε
βάθος γνώση των εξειδικευμένων πεδίων της χημείας, μικροβιολογίας,
επεξεργασίας – συντήρησης και ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων.
• Η εκτίμηση και η διερεύνηση της επίδρασης των συστατικών, της δομής,
της σύνθεσης και της επεξεργασίας στη συνολική ποιότητα των νωπών
και επεξεργασμένων τροφίμων.
• Η ανάπτυξη της ικανότητας να ταυτοποιούνται και να επιλύονται
αναλυτικά προβλήματα και προβλήματα επεξεργασίας, να επιλέγονται οι
κατάλληλες μέθοδοι και να αξιολογείται με κριτικό τρόπο η σημασία των
πειραματικών δεδομένων ή δεδομένων βιομηχανικής παραγωγής.
• Η ανάπτυξη ικανότητας εργασίας με πραγματικά προβλήματα και
υπόδειξης λύσεων σε ότι αφορά στον έλεγχο της ποιότητας και των
παραγόντων που επηρεάζουν την ασφάλεια των τροφίμων.
• Η διεξαγωγή υψηλού επιπέδου και καινοτόμου έρευνας στην επιστήμη
των τροφίμων, με έμφαση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, όπως και στην
παραγωγή και προαγωγή νέας γνώσης.

Course Features

  • Students 25 students
  • Max Students30
  • Duration78 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up