Τεχνολογικά Ιδρύματα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Free
Επιστήμες Πληροφορικής

Επικοινωνία

+30 210 538 5312

+30 210 591 0975

pliroforikif@teiath.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Θετικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

         Το πρόγραμμα σπουδών (Π.Σ.) αποτελείται από 8 εξάμηνα σπουδών, το τελευταίο των οποίων περιλαμβάνει την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση των τελειοφοίτων. Στα πρώτα 5 εξάμηνα σπουδών ο φοιτητής παρακολουθεί ένα εκτεταμένο – αλλά απαραίτητο – γνωστικό υπόβαθρο, ενώ στα δύο επόμενα εξάμηνα επιλέγοντας κατάλληλα μαθήματα επιλογής εμβαθύνει σε μια ορισμένη επιστημονική/τεχνολογική κατεύθυνση. Το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνει τα μαθήματα κορμού ή υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και τα επιλογής υποχρεωτικά (ΕΥ) μαθήματα. Τα ΕΥ μαθήματα κατανέμονται σε δύο κύκλους μαθημάτων,  πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών και επικοινωνιακών και υπολογιστικών συστημάτων. Η αξιολόγηση των σπουδαστών στα μικτά μαθήματα (θεωρία και εργαστήριο) γίνεται με την αναλογία 50% το θεωρητικό μέρος και 50% το εργαστηριακό μέρος.

Course Features

  • Students 70 students
  • Max Students70
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up