Προπτυχιακά

Τμήμα Ιατρικής

Free
Επιστήμες Υγείας

Επικοινωνία

+30 25510 30921 

+30 25510 30922 

 secr@med.duth.gr 

 

Επιστημονικός Τομέας

Επιστήμες Υγείας

 

Περιγραφή

        Μ’ έντονο προσανατολισμό στις νέες εξελίξεις και τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έχει να παρουσιάσει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, για την πλήρη κατάρτιση και άσκηση των φοιτητών σ’ όλους τους τομείς της ιατρικής επιστήμης.

       Με συνεχείς προσπάθειες επιστημονικής και τεχνολογικής αναβάθμισης, το τμήμα έχει γίνει πόλος έλξης για επιστήμονες κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα, οι συνεργασίες μ’ ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού αυξάνονται συνεχώς, όπως και η συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Επίσης, το τμήμα διοργανώνει σημαντικό αριθμό συνεδρίων και ημερίδων με συμβολή στην επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση, αλλά και στην πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration312 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up