Προπτυχιακά

Τμήμα Φαρμακευτικής

Free
Επιστήμες Υγείας

Επικοινωνία

+30 210 727 4351

+30 210 727 4059

secr@pharm.uoa.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Επιστήμες Υγείας

 

Περιγραφή

         Η φοίτηση στο τμήμα Φαρμακευτικής του πανεπιστημίου Αθηνών, είναι πενταετής και διαρκεί δέκα (10) εξάμηνα. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής, ενώ κατανέμονται στα πρώτα οκτώ (8) εξάμηνα. Τα δύο τελευταία εξάμηνα περιλαμβάνουν πρακτική εξάσκηση σε φαρμακείο “ανοικτό στο κοινό” και φαρμακευτική υπηρεσία νοσοκομείου.

         Ως υποχρεωτικά μαθήματα χαρακτηρίζονται τα μαθήματα των οποίων η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση θεωρείται απαραίτητη για το σύνολο των φοιτητών του τμήματος Φαρμακευτικής Η παρακολούθηση των παραδόσεων θεωρίας των μαθημάτων αποτελεί ακαδημαϊκή υποχρέωση του φοιτητή. Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Φαρμακευτικής Αθηνών περιλαμβάνει τριάντα επτά (37) υποχρεωτικά μαθήματα. Ως επιλογής μαθήματα χαρακτηρίζονται τα μαθήματα από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει ορισμένα, προκειμένου να συμπληρώσει το σύνολο των σαράντα οκτώ (48) μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου της Φαρμακευτικής. Το ισχύον πρόγραμμα του Τμήματος Φαρμακευτικής περιλαμβάνει είκοσι οκτώ (28) επιλεγόμενα μαθήματα από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει ένδεκα (11) ή πτυχιακή εργασία και εννέα (9) επιλεγόμενα μαθήματα.

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up