Προπτυχιακά

Τμήμα Μαθηματικών

Free
Επιστήμες Μαθηματικών

Επικοινωνία

+30 2310 997950

+30 2310 997952

info@math.auth.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Θετικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

        Το τμήμα Μαθηματικών, με ενεργή παρουσία πάνω από οκτώ δεκαετίες, παρέχει ένα πρόγραμμα σπουδών, το οποίο ανταποκρίνεται στην εξέλιξη της μαθηματικής επιστήμης και στην ανάγκη παροχής υψηλού επιπέδου γνώσης στους φοιτητές του τμήματος. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από έμπειρο διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό και έχει αποδέκτες φοιτητές με υψηλές επιδόσεις εισαγωγής και με δυνατότητες για εξίσου υψηλές επιδόσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Στόχος του τμήματος είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη και διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και σε βάθος κριτικής μαθηματικής σκέψης στους φοιτητές, με γνώμονα τις αρχές της ανθρωπιστικής παιδείας, την ακαδημαϊκή ελευθερία, την κοινωνική προσφορά και την ενίσχυση του χαρακτήρα της δημόσιας δωρεάν παιδείας, προσιτής σε όλους. 

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns, All rights reserved.

Scroll Up