Μεταπτυχιακά

Έλεγχος Ποιότητας- Χημική Ανάλυση – Περιβάλλον

Free
Θετικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+30 2310 997620

+30 2310 997642

info@chem.auth.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Θετικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

          Αντικείμενο του προγράμματος είναι η γνωστική περιοχή της σύγχρονης χημικής ανάλυσης, των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και των ελέγχων ποιότητας φαρμάκων, τροφίμων, υλικών και περιβάλλοντος. Σκοπός του προγράμματος  είναι: α) Η παροχή στους μεταπτυχιακούς φοιτητές εξειδικευμένων γνώσεων στις σύγχρονες τεχνικές χημικής ανάλυσης και τις εφαρμογές τους στον έλεγχο ποιότητας φαρμάκων, τροφίμων, υλικών και περιβάλλοντος, β) Η κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών στα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, γ) Η δημιουργία ικανού ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των χημικών βιομηχανιών (φαρμάκων, τροφίμων, υλικών) και των κρατικών ή ιδιωτικών εργαστηρίων ελέγχου προϊόντων και περιβάλλοντος.

        Τα τμήματα Χημείας  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οργανώνουν και λειτουργούν το συγκεκριμένο διαπανεπιστημιακό και διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. στο γνωστικό αντικείμενο «Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας».

Course Features

  • Students 10 students
  • Max Students15
  • Duration104 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up