Προπτυχιακά

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Free
Επιστήμες Αγωγής

Επικοινωνία

+30 2310 995048

+30 2310 995028

+30 2310 995063

info@eled.auth.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Επιστήμες Αγωγής

 

Περιγραφή

        Ένας σημαντικός αριθμός μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών αποτελείται από μαθήματα με εργαστηριακό προσανατολισμό (μαθήματα παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, εκπαιδευτικής τεχνολογίας, πειραματικής διδασκαλίας των φυσικών επιστημών, πληροφοριακού γραμματισμού, διαφόρων διδακτικών προσεγγίσεων με σύγχρονα μέσα). Η διδασκαλία των εν λόγω μαθημάτων εξυπηρετείται κυρίως από συγκεκριμένους εργαστηριακούς χώρους.

       Καταβάλλεται προσπάθεια τα μαθήματα που διδάσκονται να αναφέρονται σε φαινόμενα και προβλήματα της εκπαιδευτικής πράξης και, παράλληλα, οι φοιτητές και φοιτήτριες μέσω ενός σημαντικού αριθμού επιλεγόμενων μαθημάτων να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το δικό τους δρόμο για την κατανόηση αυτών των φαινομένων και προβλημάτων, αναπτύσσοντας τα δικά τους ενδιαφέροντα. Επίσης, όσον αφορά την κατανομή των υποχρεωτικών μαθημάτων στη διάρκεια των σπουδών, το πρόγραμμα θεμελιώνεται στη λογική της προσέγγισης γενικών φαινομένων και προβλημάτων στα δύο πρώτα χρόνια σπουδών και της ενασχόλησης με τις διδακτικές των μαθημάτων και τη σύνδεση της παιδαγωγικής θεωρίας και πράξης στο τρίτο και τέταρτο έτος.

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up