Προπτυχιακά

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Free
Επιστήμες Φιλολογίας

Επικοινωνία

+30 2310 995183    

+30 2310 995168

info@enl.auth.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Επιστήμες Αγωγής

 

Περιγραφή

          Οι στόχοι του συνολικού προγράμματος σπουδών του τμήματος είναι πολυσχιδείς και αφορούν: α) τη δημιουργία νέων επιστημόνων με άριστη και σε βάθος γνώση των βασικών αντικειμένων του τμήματος (γλώσσας, γλωσσολογίας, λογοτεχνίας, μετάφρασης και πολιτισμού και διδακτικής) με τα απαραίτητα προσόντα για να απορροφηθούν επαγγελματικά στην εκπαίδευση και σε άλλες υψηλόβαθμες θέσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, β) τη δημιουργία αποφοίτων με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, κριτική ικανότητα και τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία για έρευνα σε ανώτερα επίπεδα σπουδών, γ) την ανάπτυξη και προώθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγών σε επίπεδο διδασκόντων και διδασκομένων, δ) τη λειτουργία εργαστηρίων για τη συστηματικότερη έρευνα και μελέτη συγκεκριμένων αντικειμένων, ε) τη συμμετοχή σε διατμηματικά και διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών με τριτοβάθμια ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού, στ) την ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο, την εξωστρέφεια και προσφορά προς την κοινωνία, την διαδραστικότητα με φορείς και ιδρύματα πολιτισμού, ζ) τη διοργάνωση συνεδρίων και την έκδοση επιστημονικών περιοδικών, η) τη μετάκληση διεθνούς κύρους επιστημόνων για διαλέξεις και σεμινάρια στους φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος, θ) την ενθάρρυνση της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και συγγραφικής εξέλιξης του διδακτικού προσωπικού και γενικά την προώθηση της έρευνας και της βελτίωσης των μεθόδων διδασκαλίας, ι) τη συνεχή υποστήριξη και ανανέωση της ερευνητικής και υλικοτεχνικής υποδομής του τμήματος.

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up