Προπτυχιακά

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Free
Επιστήμες Μηχανικών

Επικοινωνία

+30 2310 996267

+30 2310 996250

info@cheng.auth.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Μηχανική (Engineering)

 

Περιγραφή

           Η φοίτηση στο τμήμα Χημικών Μηχανικών είναι πενταετής και οργανώνεται σε δέκα διδακτικές περιόδους / εξάμηνα σπουδών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος είναι η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σαράντα έξι (46) υποχρεωτικών μαθημάτων και εννέα έως δώδεκα (9 – 12) μαθημάτων επιλογής που περιλαμβάνονται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος. Επιπλέον, οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

        Το παρόν προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες πέντε κατευθύνσεις – ειδικεύσεις: α) ενέργεια, β) περιβάλλον, γ) τρόφιμα – βιοτεχνολογία, δ) υλικά και ε) χημική μηχανική. Σκοπός του τμήματος Χημικών Μηχανικών, είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες μηχανικούς ικανούς να δραστηριοποιούνται στην έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, στην τεχνολογία και παραγωγή υλικών, την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή ενέργειας. Επιπλέον, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη διαφόρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, στην διαχείριση-διοίκηση έργων και στην εφαρμογή προτύπων (περιβαλλοντικής διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας).

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration260 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up