Τεχνολογικά Ιδρύματα

Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Free
Οικονομικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+30 210 538 5209

+30 210 531 4878

marketing@teiath.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Οικονομικά & Marketing

 

Περιγραφή

         Το πρόγραμμα σπουδών έχει διάρκεια οκτώ εξαμήνων. Τα επτά εξάμηνα αφιερώνονται στη διδασκαλία και το όγδοο στην πρακτική άσκηση του φοιτητή / φοιτήτριας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Τα μαθήματα διακρίνονται σε:   α) διοίκησης – οικονομίας – νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών (ΔΟΝΑ) που είναι έξι και αποτελούν το 14% του συνόλου των μαθημάτων, β) γενικής υποδομής (ΜΓΥ) που είναι οκτώ και αποτελούν το 18% του συνόλου των μαθημάτων, γ) ειδικής υποδομής (ΜΕΥ) που είναι έξι και αποτελούν το 14% του συνόλου των μαθημάτων, δ) ειδικότητας (ΜΕ) που είναι εικοσιτέσσερα και αποτελούν το 54% του συνόλου των μαθημάτων.

Course Features

  • Students 70 students
  • Max Students70
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up