Μεταπτυχιακά

Γεωπληροφορική

Free
Επιστήμες Μηχανικών

Επικοινωνία

+30 210 772 2724

 +30 210 772 3802

  epal@survey.ntua.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Μηχανική (Engineering)

 

Περιγραφή

        Το διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών έχει σαν στόχο τη διεπιστημονική εμβάθυνση των διπλωματούχων μηχανικών του ΕΜΠ ή και άλλων ΑΕΙ της χώρας, ή ισοτίμων της αλλοδαπής και άλλων επιστημόνων, αφενός στη συλλογή, γεωαναφορά, περιγραφή, ερμηνεία και απεικόνιση χωρικών δεδομένων του φυσικού, τεχνικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και αφετέρου στην ανάλυση και στο σχεδιασμό του χώρου, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής και ιδιαίτερα της πληροφορικής.

Course Features

  • Students 25 students
  • Max Students40
  • Duration104 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up