Προπτυχιακά

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Free
Επιστήμες Μηχανικών

Επικοινωνία

+30  25410 79011 

+30 25410 79015 

  info@ee.duth.gr 

 

Επιστημονικός Τομέας

Μηχανική (Engineering)

 

Περιγραφή

        H διάρκεια των σπουδών για την απόκτηση του διπλώματος του Hλεκτρολόγου Mηχανικού και Mηχανικού Yπολογιστών (ΗΜΜΥ) είναι πενταετής. Tο εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκου έτους χωρίζεται σε δύο εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό. Kάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 13 εβδομάδες για διδασκαλία και 2 εβδομάδες για εξετάσεις. Tα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κατανέμονται σε 9 διδακτικά εξάμηνα, ενώ το τελευταίο, το 10ο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Tο πρόγραμμα σπουδών των πρώτων 5 εξαμήνων είναι κοινό για όλους τους φοιτητές και αναφέρεται ως πρόγραμμα κορμού.

       Aπό το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές κατατάσσονται στις κατευθύνσεις σπουδών εξειδίκευσης. Ως “κατευθύνσεις” νοούνται ομάδες μαθημάτων επιλογής τα οποία παρουσιάζουν επιστημονική συνάφεια και προσανατολίζουν τις γνώσεις του αποφοίτου μηχανικού προς μια από τις βασικές κατευθύνσεις της επιστήμης του ΗΜΜΥ. Οι κατευθύνσεις σπουδών εξειδίκευσης είναι τρεις, η κατεύθυνση σπουδών του ενεργειακού ηλεκτρολόγου μηχανικού, η κατεύθυνση σπουδών του ηλεκτρονικού ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών, και η κατεύθυνση σπουδών του τηλεπικοινωνιακού ηλεκτρολόγου μηχανικού. Στην αρχή του 9ου εξαμήνου γίνεται και η επιλογή της διπλωματικής εργασίας, η εκπόνηση της οποίας είναι υποχρεωτική για τη λήψη του διπλώματος.

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration260 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up