Μεταπτυχιακά

Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων

Free
Επιστήμες Υγείας

Επικοινωνία

+30 2610 969333

+30 2610 969180

pharminf@upatras.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Επιστήμες Υγείας

 

Περιγραφή

 

Το Π.Μ.Σ. έχει ως γνωστικό αντικείμενο την ανακάλυψη και την ανάπτυξη φαρμάκων και περιλαμβάνει εκπαίδευση σε όλα τα στάδια που απαιτούνται από τη στιγμή της ανακάλυψης μιας νέας βιοδραστικής ένωσης έως την κυκλοφορία της ως φαρμάκου, καθώς και τις στρατηγικές που ακολουθούνται για την ανακάλυψη βιοδραστικών ενώσεων.  Η θεματολογία αυτή καλύπτεται τόσο στη θεωρητική, όσο και στην πρακτική της άποψη.  Σκοπός του προγράμματος είναι:

α. Η εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων σε σύγχρονους τομείς της Φαρμακευτικής Επιστήμης, προσανατολισμένους στη δημιουργία κατάλληλης ανθρώπινης υποδομής, η οποία θα στηρίξει τη συμμετοχή της χώρας στις διεθνείς εξελίξεις της επιστήμης και θα συμβάλλει στην αφομοίωση της εισαγόμενης τεχνολογίας, στην υποστήριξη της έρευνας και στη διείσδυση σε νέους κλάδους της Επιστήμης.
β. Η σύνδεση της ερευνητικής προσπάθειας με την παραγωγική διαδικασία, η ενίσχυση των μηχανισμών μεταφοράς τεχνολογίας προς τις ελληνικές παραγωγικές μονάδες και η κάλυψη συγκεκριμένων επαγγελματικών αναγκών σχετικών με την επιχειρησιακή σχεδίαση, ανάπτυξη και διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων.
γ. Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.
δ. H παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις θέσεων ευθύνης σε φαρμακευτικές και άλλες ομοειδείς βιομηχανίες, Ρυθμιστικές Αρχές, καθώς και διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια, στην Ελλάδα και Διεθνώς.

Course Features

  • Students 30 students
  • Max Students40
  • Duration78 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up