Προπτυχιακά

Τμήμα Ιατρικής

Free
Επιστήμες Υγείας

Επικοινωνία

+30 2610 969100

+30 2610 996103

 

Επιστημονικός Τομέας

Επιστήμες Υγείας

 

Περιγραφή

         Η εκπαίδευση στο τμήμα Ιατρικής φιλοδοξεί να μεταδώσει στο φοιτητή,  πάνω απ’ όλα, τις ηθικές εκείνες αξίες που διέπουν την εξάσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, και να του εξασφαλίσει τις επιστημονικές εκείνες γνώσεις που θα του επιτρέψουν να αναγνωρίζει και να χειρίζεται αποτελεσματικά τα γενικά ιατρικά προβλήματα, που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει μετά την  αποφοίτησή του. Παράλληλα, ο σκοπός της ιατρικής εκπαίδευσης είναι να εμφυτεύσει την ακαδημαϊκή νοοτροπία και να δώσει τη δυνατότητα, σε όποιον θέλει, να αποκτήσει τις γνώσεις που θα του χρειαστούν για να εισέλθει στο χώρο της ακαδημαϊκής ιατρικής ως ερευνητής και ως δάσκαλος.

        Οι σπουδές στην ιατρική επιστήμη διαρκούν έξι χρόνια (δώδεκα εξάμηνα) και γίνονται σε δύο επίπεδα, το θεωρητικό και το πρακτικό. Η θεωρητική διδασκαλία γίνεται μέσα στα πρώτα τέσσερα χρόνια (οκτώ εξάμηνα). Αρχίζει με τη εκπαίδευση στη βασική (προκλινική) γνώση των πεδίων της επιστήμης, που συμπληρώνεται με εργαστηριακή εκπαίδευση, και συνεχίζεται με τη απαρτιωμένη διδασκαλία νοσημάτων, που συμπληρώνεται με νοσοκομειακή εκπαίδευση. Η νοσοκομειακή εκπαίδευση στις κλινικές γίνεται στο πέμπτο και έκτο έτος σπουδών, και κατά κανόνα αφού τελειώσουν όλα τα θεωρητικά μαθήματα, προκλινικά και κλινικά.

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration312 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up