Προπτυχιακά

Τμήμα Χημείας

Free
Θετικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+30 2610 996012 

+30 2610 997118 

fanis@upatras.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Θετικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

          Η συνεχής ανάπτυξη της επιστήμης της χημείας αλλά και των άλλων συναφών επιστημών καθιστούν αναγκαία την κατά καιρούς αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του τμήματος. Αυτό γίνεται είτε με προσθήκη νέων μαθημάτων είτε με τροποποίηση του περιεχομένου της ύλης διδασκομένων μαθημάτων. Στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ «αναμόρφωση προγράμματος προπτυχιακών σπουδών τμήματος Χημείας» έγινε εισαγωγή νέων μαθημάτων, αναβάθμιση των εργαστηρίων και εισαγωγή στα διάφορα μαθήματα και εργαστήρια της πράσινης χημείας (green chemistry). 

         Η έρευνα στο τμήμα της Χημείας είναι στην πρώτη γραμμή της μοντέρνας επιστήμης, τόσο στα βασικά της επιστημονικά πεδία (ανόργανη, οργανική, φυσικοχημεία και αναλυτική χημεία) όσο και σε πεδία πολύ σημαντικά για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και τη βιώσιμη  ανάπτυξη (βιοχημεία, παθοβιοχημεία και βιοχημική ανάλυση, συνθετική οργανική και ιατρική χημεία, βιοανοργανική χημεία, κατάλυση και χημεία διεπιφανειών, χημεία και βιοτεχνολογία τροφίμων, επιστήμη των πολυμερών, δομική και χημεία περιβαλλοντική).

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up