Προπτυχιακά

Τμήμα Φαρμακευτικής

Free
Επιστήμες Υγείας

Επικοινωνία

+30 2610 962300

pharminf@upatras.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Επιστήμες Υγείας

 

Περιγραφή

         Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών στη φαρμακευτική επιστήμη είναι πέντε (5) έτη (δέκα εξάμηνα) και περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακή εξάσκηση. Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά για τα τέσσερα πρώτα έτη σπουδών. Κατά το πέμπτο έτος σπουδών τους, οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν εάν θα εκπονήσουν διπλωματική εργασία πειραματική ή διπλωματική εργασία βιβλιογραφική. To μέλος Δ.Ε.Π. που αναλαμβάνει την επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας πειραματικής Ι, έχει υποχρέωση να αναλάβει και τη διδασκαλία και εξέταση του μαθήματος μεθοδολογία έρευνας Ι. Επίσης για την εξάσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού απαιτείται και πρακτική άσκηση διάρκειας ενός χρόνου.

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up