Προπτυχιακά

Τμήμα Χημείας

Free
Θετικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+30 2310 997650

+30 2310 997642

info@chem.auth.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Θετικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

       Οι σπουδές στο τμήμα Xημείας είναι συνολικής διάρκειας οκτώ εξαμήνων. Στα πρώτα έξι εξάμηνα διδάσκονται υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού» των βασικών κλάδων της χημείας (ανόργανη, οργανική, αναλυτική, φυσική χημεία, κβαντική χημεία, βιοχημεία, χημική τεχνολογία), μαθήματα υποστήριξης (φυσική, μαθηματικά), καθώς και ημι-υποχρεωτικά μαθήματα κλάδων της χημείας (τρόφιμα, πολυμερή, περιβάλλον κτλ.), ή ειδικότερα κατ’ επιλογήν μαθήματα χημείας, καθώς και άλλων θετικών επιστημών.

     Κατά το 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μια από τις τέσσερις παρακάτω κατευθύνσεις: α) θεωρητική χημεία – χημική εκπαίδευση, β) χημική ανάλυση – περιβάλλον – ηλεκτροχημεία, γ) χημική σύνθεση – βιοχημεία και βιοεφαρμογές, δ) χημική τεχνολογία και βιομηχανική χημεία, όπου διδάσκονται ειδικά αντικείμενα σχετικά με τις κατευθύνσεις και εκπονείται η πτυχιακή εργασία. 

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up