Προπτυχιακά

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Free
Επιστήμες Πληροφορικής

Επικοινωνία

+30 2310 891217

+30 2310 891290

itsecr@uom.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Θετικές Επιστήμες & Οικονομικά

 

Περιγραφή

         Στόχος των προπτυχιακών σπουδών είναι να παρέχουν στους αποφοίτους του τμήματος εκείνα τα ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν  να υποστηρίζουν με επιτυχία την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών στηρίζεται στην πεποίθηση ότι για τη σωστή υλοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι απαραίτητη μία σε βάθος γνώση, όχι μόνο της επιστήμης της πληροφορικής, αλλά και του γνωστικού αντικειμένου του πεδίου εφαρμογής.

        Έτσι, ο φοιτητής του τμήματος καλείται να παρακολουθήσει προχωρημένα μαθήματα διοικητικής επιστήμης, οικονομικών, χρηματοοικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων και ποσοτικών μεθόδων. Η ποικιλία αυτή των μαθημάτων δίνει ένα ασυνήθιστο, για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, χαρακτήρα στις σπουδές. Εκτός από θέματα θεωρητικής εκπαίδευσης που προσφέρονται στους φοιτητές του τμήματος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και σε θέματα εφαρμογών με την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων επεξεργασίας, αποθήκευσης, ανάκλησης και μετάδοσης πληροφοριών στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, της οικονομίας και της χρηματοοικονομικής. Έτσι οι απόφοιτοι αυτού του τμήματος αποκτούν τις βασικές προπτυχιακές γνώσεις πάνω σε κλασσικά και επίκαιρα θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και των εφαρμογών τους στη σύγχρονη κοινωνία.

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration260 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up