Μεταπτυχιακά

Εφαρμοσμένη Πληροφορική

€2,800.00
Επιστήμες Πληροφορικής

Επικοινωνία

+30 2310 891734

+30 2310 891734

 mai@uom.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Θετικές Επιστήμες & Οικονομικά

 

Περιγραφή

         Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην πληροφορική έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του, ν’ αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών σε οικονομικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα.

         Οι βασικοί σκοποί του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής είναι οι εξής: α) παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, β) παροχή γνώσης  στις σύγχρονες εξελίξεις της πληροφορικής, γ) συνθετική προσέγγιση υλικού, μεθοδολογίας και λογισμικού για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων, δ) ανάπτυξη και διαχείριση διαδικασιών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης ψηφιακής οικονομίας, ε) δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα, στ) προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Course Features

  • Students 25 students
  • Max Students35
  • Duration78 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns, All rights reserved.

Scroll Up