Μεταπτυχιακά

Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου

Free
Επιστήμες Μηχανικών

Επικοινωνία

+30 210 772 4174

  postgrad-secr@arch.ntua.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Μηχανική (Engineering)

 

Περιγραφή

       Η λειτουργία του προγράμματος βασίζεται στη συνεργασία των σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών. Οι κατευθύνσεις του προγράμματος είναι: α) σχεδιασμός – χώρος – πολιτισμός, β) πολεοδομία –  χωροταξία.

      Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην πρώτη κατεύθυνση έχουν ως σκοπό τη συνολική ανάπτυξη της έρευνας στο ευρύ και ενιαίο αντικείμενο της αρχιτεκτονικής θεωρίας και πρακτικής. Όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης, διατηρώντας την εκπαιδευτική αυτονομία τους, αναπτύσσονται σε αυτό το κοινό πλαίσιο, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό των εννοιολογικών εργαλείων για την πολλαπλή ανάλυση του αντικειμένου της αρχιτεκτονικής και τη συστηματική νοηματοδότηση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Τα μαθήματα της κατεύθυνσης, υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή, οργανώνονται με στόχο τη συστηματική προσέγγιση στη γνωσιολογία της αρχιτεκτονικής παρέχοντας ταυτόχρονα ένα ευρύ φάσμα ειδικών γνώσεων.  Αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών στη δεύτερη κατεύθυνση είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης στην πολεοδομία και χωροταξία. Σκοπός είναι η διεπιστημονική κατάρτιση διπλωματούχων μηχανικών του Ε.Μ.Π. ή άλλων Α.Ε.Ι. της χώρας ή αποφοίτων ισότιμων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, με σπουδές ειδίκευσης σε θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας καθώς επίσης και η εις βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.

Course Features

  • Students 20 students
  • Max Students30
  • Duration104 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up