Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
Υποτροφίες

4 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοίνωσε την προκήρυξη 4 ανταποδοτικών υποτροφιών στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη πρωτοποριακής τεχνολογικής πλατφόρμας συσκευών χορήγησης φαρμάκων για συνδυαστική χρήση με εξειδικευμένα φάρμακα (AccuFlow)».

Υποτροφίες
Υποτροφίες

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα πλαίσια υποστήριξης ερευνητικών έργων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε τη διαθεσιμότητα δύο διδακτορικών υποτροφιών.

Προκήρυξη Υποτροφιών
Υποτροφίες

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε την προκήρυξη δύο διδακτορικών υποτροφιών για έρευνα στο εξωτερικό. Οι υποτροφίες προέρχονται από το κληροδότημα «Φανή Σαριγιάννη». Οι δύο υποτροφίες θα χορηγηθούν έπειτα από διαγωνισμό με απαραίτητη την προσκόμιση

Διδακτορικές Υποτροφίες
Υποτροφίες

ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοίνωσε την παροχή 2 υποτροφιών με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Οι υποτροφίες αποτελούν χορηγία από τον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνας. Πρόκειται για μία υποτροφία του τμήματος Φαρμακευτικής