Προκήρυξη Υποτροφιών
Υποτροφίες

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε την προκήρυξη δύο διδακτορικών υποτροφιών για έρευνα στο εξωτερικό. Οι υποτροφίες προέρχονται από το κληροδότημα «Φανή Σαριγιάννη». Η έρευνα αφορά στον τομέα της φυτοπαθολογίας.

Οι δύο υποτροφίες θα χορηγηθούν έπειτα από διαγωνισμό με απαραίτητη την προσκόμιση πτυχίου Ανώτατης ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε η 10η Ιουνίου του τρέχοντος έτους

Αναλυτικότερα: ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ