Διδακτορικές Υποτροφίες
Υποτροφίες

ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοίνωσε την παροχή 2 υποτροφιών με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Οι υποτροφίες αποτελούν χορηγία από τον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνας.

Πρόκειται για μία υποτροφία του τμήματος Φαρμακευτικής του με τίτλο
«THE NATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURES ON INTEGRATED STRUCTURAL BIOLOGY, DRUG SCREENING EFFORTS AND DRUG TARGET FUNCTIONAL CHARACTERIZATION – INSPIRED» .

Η δεύτερη υποτροφία αφορά την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο τμήμα Αεροναυπηγών Μηχανικών, με χρονική διάρκεια 4 μηνών και δυνατότητα ανανέωσης.

Αναλυτικότερα: Υποτροφία Φαρμακευτικής

Υποτροφία Αεροναυπηγών