Υποτροφίες
Υποτροφίες

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα πλαίσια υποστήριξης ερευνητικών έργων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε τη διαθεσιμότητα δύο διδακτορικών υποτροφιών.

Οι υποτροφίες αφορούν εκπόνηση έρευνας στο πεδίο επιστημών πληροφορικής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστημών Πληροφορικής.

Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στους ακόλουθους συνδέσμους.

1 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

2 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

Leave a Reply