Προπτυχιακά

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

Free
Επιστήμες Μηχανικών

Επικοινωνία

+30 210 772 2023

+30 210 772 1685

  semfe@central.ntua.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Μηχανική (Engineering)

 

Περιγραφή

         Κεντρικός στόχος του προγράμματος σπουδών είναι η απόκτηση άρτιας κατάρτισης στα μαθηματικά, τη φυσική και τη μηχανική, απαραίτητο στήριγμα των μετέπειτα επιστημονικών εφαρμογών, η παροχή των γνώσεων και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο διαφόρων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα των σπουδών στη σχολή παρέχονται οι βασικές γνώσεις μαθηματικών, φυσικής, μηχανικής και πληροφορικής. Προσφέρονται επίσης μαθήματα φιλοσοφίας, ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης, οικονομικών επιστημών, δικαίου και ξένων γλωσσών.

         Από το πέμπτο εξάμηνο, οι φοιτητές επιλέγουν μια από τις ακόλουθες δυο κατευθύνσεις: α) κατεύθυνση μαθηματικού εφαρμογών, β) κατεύθυνση φυσικού εφαρμογών. Η επιλογή της κατεύθυνσης είναι προϊόν ώριμης και τεκμηριωμένης σκέψης εφόσον γίνεται μετά από δύο έτη συστηματικής έκθεσης, σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Οι δύο κατευθύνσεις διαχωρίζονται, με διαφορετικά μαθήματα ειδικότητας η κάθε μία. Ο αριθμός των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων αυξάνει σταδιακά από το 5ο μέχρι το 9ο εξάμηνο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή και στις δύο κατευθύνσεις, να αποκτήσει εμβάθυνση σε συγκεκριμένες επιστημονικές περιοχές. Στο πρόγραμμα σπουδών εντάσσεται ως θεσμοθετημένη διαδικασία εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση των φοιτητών, η οποία πραγματοποιείται σε εταιρείες, οργανισμούς, ιδρύματα, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρία εργασιακών χώρων.

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration260 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up