Μεταπτυχιακά

Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία

Free
Επιστήμες Υγείας

Επικοινωνία

+30 2310999339 

+30 2310999339 

pmsi@med.auth.gr 

 

Επιστημονικός Τομέας

Επιστήμες Υγείας

 

Περιγραφή

      Το αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής σχολής (Π.Μ.Σ.Ι.) είναι η εξειδίκευση διαφόρων επιστημόνων στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία, έναν εντελώς σύγχρονο τομέα της ιατρικής, ο οποίος προέκυψε από την ανάπτυξη της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, όπως και από την εφαρμογή τους στην ιατρική. Σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει την ανάγκη ύπαρξης υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, οι οποίες αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση διεθνώς ανταγωνιστικών διπλωμάτων εξειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας», στις ακόλουθες 2 ειδικεύσεις:
1. Βασικής Ιατρική Έρευνα,
2. Κλινικής Ιατρική Έρευνα

Course Features

  • Students 35 students
  • Max Students40
  • Duration104 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up