Μεταπτυχιακά

Φαρμακευτική Τεχνολογία

Free
Επιστήμες Υγείας

Επικοινωνία

+30 2310 997633

+30 2310 997612

info@pharm.auth.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Επιστήμες Υγείας

 

Περιγραφή

       Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, η οποία στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να κατανοούν τη δομή και τη φαρμακολογική δράση των φαρμάκων, την πορεία τους στον οργανισμό και τις μεθόδους παρασκευής και αξιολόγησης τους, από το επίπεδο σύνθεσης τους, ως προς τη μορφοποίηση τους στην τελική μορφή. Σ’ εφαρμοσμένο επίπεδο, αποβλέπει σε δεξιότητες, οι οποίες προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών στον τομέα του φαρμάκου και της υγείας.

    Σκοπός είναι η παραγωγή της διεπιστημονικής προσέγγισης και η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού για στελέχωση, τόσο της έρευνας, όσο και της παροχής υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο, μ’ άμεσες και έμμεσες θετικές επιπτώσεις στην προστασία και στο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο ανάπτυξης της Ελλάδος στον τομέα του φαρμάκου.

Course Features

  • Students 3 students
  • Max Students5
  • Duration104 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up