Μεταπτυχιακά

Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες

Free
Θετικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+30 2310 998952

nninfo@physics.auth.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Θετικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

     Οι νανοτεχνολογίες αναμένεται να “αναδομήσουν” τις υπάρχουσες σήμερα τεχνολογίες παραγωγής, την υγεία και την ποιότητα ζωής, τη διαχείριση του περιβάλλοντος, την παραγωγή ενέργειας, τις μεταφορές & επικοινωνίες, τους υπολογιστές & πληροφορική, την εκπαίδευση και έρευνα. Η όποια προσέγγιση (ερευνητική ή εκπαιδευτική) στις περιοχές των νανοεπιστημών & νανοτεχνολογιών απαιτεί διεπιστημονική θεώρηση (‘η νανοτεχνολογία δεν δύναται να οριστεί αποκλειστικά μόνο με όρους διαστάσεων, αλλά αντιπροσωπεύει μία σύγκλιση των παραδοσιακών επιστημών της φυσικής, χημείας και βιολογίας σε ένα κοινό ερευνητικό σύνορο).

     Στόχος του διατμηματικού προγράμματος σπουδών είναι η υλοποίηση αυτής της διεπιστημονικής προσέγγισης ώστε να επιτευχθεί η σύγκλιση και η ισότιμη συμμετοχή της ελληνικής παιδείας και αριστείας με την περιβάλλουσα διεθνή. Σκοπός του είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των ικανότερων αποφοίτων θετικών επιστημών, πολυτεχνικών και ιατρικών σχολών στις βασικές περιοχές των “Ν&Ν” και συγκεκριμένα στις τρεις κατευθύνσεις του: α) τεχνολογία λεπτών υμενίων & νανοτεχνολογία, β) νανομηχανική & νανοϋλικά, γ) νανοβιοτεχνολογία και η παροχή σε αυτούς προσόντων και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν και καθοδηγήσουν μια πολύπλοκη και συνεχώς μεταβαλλόμενη επιστημονική, ερευνητική, τεχνολογική, οικονομική, και κοινωνική πραγματικότητα. Το συγκεκριμένο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών διοργανώνεται από τα τμήματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και το γενικό τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., σε συνεργασία με το ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του Δημόκριτου.

Course Features

  • Students 20 students
  • Max Students25
  • Duration104 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up