Μεταπτυχιακά

Διοίκηση Υπηρεσιών

€6,200.00
Οικονομικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+30 210 820 3874

+30 210 823 0966

msmfull@aueb.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Οικονομικά & Management

 

Περιγραφή

     Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη  Διοίκηση Υπηρεσιών είναι πλέον αυτοχρηματοδοτούμενο και παρέχει τις ακόλουθες ειδικεύσεις: α) ανάπτυξη και διοίκηση υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού, β) διοίκηση οργανισμών μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, γ) διοίκηση αθλητικών οργανισμών, δ) επικοινωνία – διαφήμιση – δημόσιες σχέσεις, ε) διοίκηση ναυτιλιακών υπηρεσιών, στ) διοικητική συμβουλευτική. Η φιλοσοφία του προγράμματος εδράζεται στην εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών και φοιτητριών και στην εξειδίκευσή τους στα σχετικά επιστημονικά πεδία, παρέχοντας τους την απαραίτητη εκείνη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξειδίκευση, η οποία να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

       Μεταξύ των κύριων επιδιώξεων της φιλοσοφίας αυτού του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι: α) η διεπιστημονική θεώρηση των θεμάτων που αφορούν τους τομείς του τουρισμού, του αθλητισμού, των Μ.Μ.Ε. και της ψυχαγωγίας, της συμβουλευτικής, της ναυτιλίας και της επικοινωνίας, β) η προσφορά εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στη διοίκηση υπηρεσιών και κατ’ επέκταση ο περιορισμός των δαπανών για την επιμόρφωση των στελεχών πάνω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τρόπου λειτουργίας των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών, γ) η δημιουργία ενός σύγχρονου στελεχιακού δυναμικού του οποίου ο διεπιστημονικός χαρακτήρας των γνώσεων και δυνατοτήτων του θα είναι σε θέση, να προσδώσει αποτελεσματικότητα και κύρος στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών των προαναφερόμενων κλάδων.

Course Features

  • Students 20 students
  • Max Students30
  • Duration78 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageEnglish/Greek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up