Μεταπτυχιακά

Πληροφοριακά Συστήματα

€4,000.00
Επιστήμες Πληροφορικής

Επικοινωνία

+30 2108203643

postgrad@aueb.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Θετικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

       Το πρόγραμμα σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα περιλαμβάνει το ισοδύναμο ένδεκα (11) ολόκληρων μαθημάτων διδακτικής περιόδου, το σεμινάριο τεχνολογίας και διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων και τη διπλωματική εργασία. Τα έξι (6) από τα μαθήματα, το σεμινάριο τεχνολογίας και διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων και η διπλωματική εργασία είναι κοινά για όλους τους σπουδαστές και θεωρούνται υποχρεωτικά μαθήματα. Τα υπόλοιπα μαθήματα θεωρούνται μαθήματα επιλογής. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δύο (2) διδακτικά εξάμηνα μαθημάτων, μία περίοδο συμμετοχής σε σεμινάριο τεχνολογίας και διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων διάρκειας τριών (3) μηνών και μία περίοδο διπλωματικής εργασίας ελάχιστης διάρκειας τριών (3) μηνών.

         Ανάλογα με την επιλογή των μη υποχρεωτικών μαθημάτων, οι φοιτητές αποκτούν εξειδίκευση σε μια από τις ακόλουθες γνωστικές περιοχές: α) ασφάλεια πληροφοριών και συστημάτων, β) δικτυοκεντρικά και διάχυτα πληροφοριακά συστήματα, γ) επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα, δ) πληροφοριακά συστήματα μεγάλης κλίμακας, ε) συστήματα διαχείρισης γνώσης, στ) τεχνολογία λογισμικού και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Σε κάθε γνωστική περιοχή προσφέρονται συγκεκριμένα μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει ορισμένα που αντιστοιχούν σε τρία μαθήματα πλήρους βαρύτητας.

Course Features

  • Students 40 students
  • Max Students70
  • Duration78 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up