Προπτυχιακά

Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών

Free
Επιστήμες Μηχανικών

Επικοινωνία

+30 2610 969401

+30 2610 991626

avasilak@upatras.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Μηχανική (Engineering)

 

Περιγραφή

         Βασική αποστολή του τμήματος είναι η παροχή στους φοιτητές του, υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο του μηχανολόγου και του αεροναυπηγού μηχανικού. Η παρεχόμενη εκπαίδευση εστιάζει στην εμπέδωση από τους φοιτητές της θεμελιώδους γνώσης στο επιστημονικό αντικείμενο του τμήματος και περιλαμβάνει την εξοικίωση των φοιτητών με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνολογικές τάσεις. Η εκπαιδευτική λειτουργία του τμήματος συμβαδίζει και ενισχύεται από την διεξαγωγή υψηλής στάθμης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα επιστημονικά και τεχνολογικά αντικείμενα που θεραπεύει το τμήμα, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά τμήματα, ερευνητικά κέντρα και βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας μας και του εξωτερικού.

        Η επιστημονική έρευνα αποτελεί θεμελιώδη λειτουργία για το τμήμα. Ένας από τους βασικούς στόχους του τμήματος είναι η σύνδεσή του με την κοινωνία και ιδιαίτερα με την τοπική κοινωνία, καθώς και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, της γνώσης και της τεχνολογίας που παράγει με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας και της περιφέρειας δυτικής Ελλάδος. Παράλληλα, το τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για την εκπαίδευση των φοιτητών και την διεξαγωγή του ερευνητικού του έργου.

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration260 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns, All rights reserved.

Scroll Up