Μεταπτυχιακά

Διοίκηση Επιχειρήσεων

€7,250.00
Οικονομικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+30 210 820 3615

+30 210 820 3616

mbacareeroffice@aueb.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Οικονομικά & Management

 

Περιγραφή

       Tο πρόγραμμα Μ.Β.Α. περιλαμβάνει σειρά μαθημάτων και διπλωματική εργασία. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε 24 μήνες. Τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων είναι κοινά για όλους τους φοιτητές. Στο τρίτο εξάμηνο δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύνουν, σε γνωστικά αντικείμενα του άμεσου ενδιαφέροντός τους, μέσα από μαθήματα επιλογής.

     Η διδασκαλία, οι εξετάσεις και η έρευνα διεξάγονται στην Ελληνική και στην Αγγλική, ενώ η βιβλιογραφία είναι κατεξοχήν στην Αγγλική. Οι απαιτήσεις του κάθε μαθήματος μπορούν να περιλαμβάνουν πέραν των εξετάσεων και τη διεξαγωγή εργασιών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές, η δε απώλεια πέραν του 30% των διαλέξεων συνεπάγεται αυτόματα και αποτυχία στο μάθημα.  Η διπλωματική εργασία πρέπει να υποβληθεί για αξιολόγηση μέχρι το τέλος του τρίτου εξαμήνου.

Course Features

  • Students 20 students
  • Max Students30
  • Duration78 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek/English
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up