Μεταπτυχιακά

Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική

€6,400.00
Οικονομικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+30 210 368 9805

+30 210 368 9821

+30 210 368 9813

mkolom@econ.uoa.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Οικονομικά

 

Περιγραφή

Το Διιυδρυματικό ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής αποβλέπει στην εκπαίδευση επιστημόνων σε σύγχρονους τομείς της εφαρμοσμένης οικονομικής όπως η χρηματοοικονομική ανάλυση σε συνδυασμό με την πολιτική, η λογιστική και ελεγκτική των επιχειρήσεων και η ελεγκτική του δημόσιου τομέα. Το συνεκτικό υπόβαθρο των τριών κατευθύνσεων του ΔΠΜΣ είναι ο συνδυασμός θεωρητικής γνώσης για την κατανόηση της λειτουργίας της οικονομίας σε μικρο- και μακροοικονομικό επίπεδο με την πρακτική εκπαίδευση σε θέματα χρηματοοικονομικής, ελεγκτικής και λογιστικής του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

Το ΔΠΜΣ προετοιμάζει τους φοιτητές του για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, ή διεθνών οργανισμών και γενικότερα στοχεύει στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο. Το ΔΠΜΣ δίνει τη δυνατότητα επιλογής των εξής τριών ειδικεύσεων.

Η «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική» αποτελεί την πρώτη ειδίκευση του ΔΠΜΣ, στην οποία η φοίτηση διαρκεί τρία εξάμηνα, όπου τα πρώτα αφιερώνονται στην παρακολούθηση μαθημάτων και στο τελευταίο παρακολουθούνται μαθήματα και εκπονείται διπλωματική εργασία.

Η «Δημόσια Ελεγκτική» αποτελεί την δεύτερη ειδίκευση του ΔΠΜΣ, η οποία προσφέρεται σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ). Το πρόγραμμα είναι μερικής φοίτησης και διαρκεί 4 εξάμηνα.

Η «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» αποτελεί την τρίτη ειδίκευση του ΔΠΜΣ, η οποία προσφέρεται σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ). Η φοίτηση διαρκεί δύο έτη και κατανέμεται σε τέσσερα εξάμηνα όπου παρακολουθούνται μαθήματα.

Course Features

  • Students 80 students
  • Max Students130
  • Duration104 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up