Πανεπιστήμιο Πατρών

ΤΡΙΑΝΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοίνωσε την προκήρυξη τριάντα άμισθων θέσεων για υποψήφιους διδάκτορες για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

Σύμβαση Εργασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε την πρόσληψη των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, με στόχο την υλοποίηση διδακτικού, κλινικού, καθώς και ερευνητικού έργου.

Ελληνικό Πανεπιστήμιο

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ανακοινώθηκε η διεξαγωγή ημερίδας με θέμα συζήτησης τη θέση του Ελληνικού Πανεπιστημίου στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και οι προοπτικές που αντιμετωπίζει στην σύγχρονη εποχή. Ομιλητές της ημερίδας θα αποτελέσουν επιστήμονες που έχουν διεξάγει σχετική έρευνα