Ελληνικό Πανεπιστήμιο
Επιμόρφωση

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ανακοινώθηκε η διεξαγωγή ημερίδας με θέμα συζήτησης τη θέση του Ελληνικού Πανεπιστημίου στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και οι προοπτικές που αντιμετωπίζει στην σύγχρονη εποχή.Ομιλητές της ημερίδας θα αποτελέσουν επιστήμονες που έχουν διεξάγει σχετική έρευνα για την ανώτατη εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό χώρο.


Πιο συγκεκριμένα, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών, τη φοιτητοκεντρική προσέγγιση της εκπαίδευσης, τη σύνδεση εκπαίδευσης, έρευνας και οικονομίας, την εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων, τη χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τη διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών, τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων, και τη διεθνοποίηση των σπουδών.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2019 και ώρα 18.00 στην αίθουσα 112 «Κωνσταντόπουλος» της Νομικής Σχολής.