Σύμβαση Εργασίας
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε την πρόσληψη των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, με στόχο την υλοποίηση διδακτικού, κλινικού, καθώς και ερευνητικού έργου. Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί βάσει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση τους εκδηλώνοντας προτίμηση μέχρι δύο γνωστικά αντικείμενα επί του συνόλου τα οποία έχουν προκηρυχθεί από τα τμήματα του Πανεπιστημίου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης παρέχονται στο σύνδεσμο.

Leave a Reply