Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΤΡΙΑΝΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοίνωσε την προκήρυξη τριάντα άμισθων θέσεων για υποψήφιους διδάκτορες για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.
Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης διδακτορικών σπουδών υψηλού επιπέδου. Παράλληλα, συνδυάζει τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα, με την εφαρμογή επιστημονικού εξοπλισμού, ενώ απώτερος στόχος αποτελεί η εξειδίκευση κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού, το οποίο θα συμβάλλει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, έως τις 30 Ιουνίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διδακτορικό πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι είναι σε θέση ν’ αναζητήσουν στην ιστοσελίδα καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: bobola@upatras.gr.

Leave a Reply