Σύμβαση Εργασίας
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στα πλαίσια υλοποίησης έργων για υποστήριξη νέων επιστημόνων, ανακοίνωσε θέσεις απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις αφορούν ειδικότητες θετικών επιστημών, παιδαγωγικών, ενώ ως καταληκτική υποβολή των αιτήσεων ορίστηκε η 13η και η 20η Αυγούστου. Αναλυτικότερες πληροφορίες παρατίθενται στους παρακάτω συνδέσμους:

1 Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής σχολής θετικής κατεύθυνσης
Καταληκτική Ημερομηνία: 13/08/2019

1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Παιδαγωγικής Σχολής ή Πτυχίο/Δίπλωμα Πανεπιστημίου στο πεδίο των ΤΠΕ
Καταληκτική Ημερομηνία: 13/08/2019

2 Άτομα – Υποστήριξη στο πλαίσιο Συνεδρίων & 1 Άτομο – Παρουσιάσεις στο πλαίσιο Συνεδρίων
Καταληκτική Ημερομηνία: 20/08/2019

Leave a Reply