Ανοικτά Πανεπιστήμια

Πληροφοριακά & Επικοινωνιακά Συστήματα

€5,400.00
Επιστήμες Πληροφορικής

Επικοινωνία

+357 22 411601

+357 22 411600

info@ouc.ac.cy

 

Επιστημονικός Τομέας

Θετικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

      Αποστολή του συγκεκριμένου προγράμματος αποτελεί: α) η έρευνα σε θέματα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών (Τηλεπικοινωνιακών) Συστημάτων (ΠΕΣ), β) η προαγωγή της καθαρά επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης σε ΠΕΣ και Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), γ) η παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων σε θέματα τεχνολογικής αιχμής, δ) η εφαρμογή των αρχών και τεχνολογιών των ΠΕΣ και ΤΠΕ για την προαγωγή άλλων περιοχών γνώσης, όπως η επιχειρηματικότητα, η εκπαίδευση, η διακυβέρνηση, η υγεία, το περιβάλλον.

Course Features

  • Students 70 students
  • Max Students100
  • Duration104 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns, All rights reserved.

Scroll Up