Ανοικτά Πανεπιστήμια

Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

€5,400.00
Φιλοσοφικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+357 22 411601

+357 22 411600

info@ouc.ac.cy

 

Επιστημονικός Τομέας

Επιστήμες Αγωγής

 

Περιγραφή

        Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία είναι η αξιοποίηση των εργαλείων της σύγχρονης γλωσσολογίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας στη μελέτη της ελληνικής λογοτεχνίας, με έμφαση στην κλασσική περίοδο, στη διαχρονική της εξέλιξη και στη διδακτική της.
     Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ενδιαφέρει γιατί: α) διαπλέκει τη γλωσσολογία με τις φιλολογικές σπουδές, β) αξιοποιεί την κειμενογλωσσολογία, την κοινωνιογλωσσολογία και την ανάλυση λόγου στη μελέτη της λογοτεχνίας, γ) παρέχει μια δυναμική διεπιστημονική θεώρηση που συνδυάζει φιλολογικές, πολιτισμικές, κοινωνιολογικές/ανθρωπολογικές και γλωσσολογικές προσεγγίσεις, δ) εξασφαλίζει εφόδια για αποτελεσματική διδασκαλία, ε) παρέχει τα θεωρητικά εργαλεία για διεπιστημονικές προσεγγίσεις, στ) καλλιεργεί σύνθετες ερευνητικές δεξιότητες απαραίτητες για μετέπειτα διδακτορικές σπουδές.

 

Course Features

  • Students 70 students
  • Max Students100
  • Duration104 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.