Ανοικτά Πανεπιστήμια

Πολιτιστική Πολιτική & Ανάπτυξη

€5,400.00
Πολιτιστικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+357 22 411601

+357 22 411600

info@ouc.ac.cy

 

Επιστημονικός Τομέας

Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

        Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι η αξιοποίηση και ανάδειξη του πολιτισμού, τόσο της πολιτισμικής κληρονομιάς και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, όσο και της κουλτούρας της καθημερινότητας. Το Πρόγραμμα εστιάζει στην ανάδειξη της δημόσιας αξίας του Πολιτισμού, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των σύγχρονων προκλήσεων.
        Στόχος του Προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους αποφοίτους με τις γνωστικές (θεωρητικές και πρακτικές) και μεταγνωστικές (μεθοδολογικές, επιστημολογικές) δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν σε βάθος την προστιθέμενη αξία που παρέχει ο πολιτισμός. Σκοπός είναι, επίσης, να παράσχει εξειδικευμένες γνώσεις ορθολογιστικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης διαχείρισης των πολιτιστικών πόρων και του πολιτιστικού κεφαλαίου σε άτομα που απασχολούνται ή θα απασχοληθούν στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης.

Course Features

  • Students 70 students
  • Max Students100
  • Duration104 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up