Ανοικτά Πανεπιστήμια

Πληροφορική

€6,000.00
Επιστήμες Πληροφορικής

Επικοινωνία

+30 2610 367300

+30 2610 367110

info@eap.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Θετικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων στην επιστήμη της Πληροφορική. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με ιδιαίτερους κλάδους εφαρμογών στο πεδίο της πληροφορικής, όπως τα υπολογιστικά συστήματα, τα συστήματα αποφάσεων, η επεξεργασία σήματος, τα υπολογιστικά μαθηματικά και η τηλεματική.

Σκοπός του Π.Σ. είναι να καθιστά τους αποφοίτους του (α) καταρτισμένους στην επιστήμη της πληροφορικής, (β) ικανούς να συμμετέχουν με καίριο ρόλο στην ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, κυρίως στη βιομηχανία/αγορά πληροφορικής της Ελλάδος. Το πλήθος των Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) του Π.Σ. και η ευρύτητα των γνωστικών του αντικειμένων το καθιστούν ικανό να εφοδιάσει τους φοιτητές του με τις γενικές αρχές της επιστήμης και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν στο μέλλον νέες τεχνολογίες, εργαλεία και συστήματα.

Course Features

  • Students 400 students
  • Max Students1200
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up