Ανοικτά Πανεπιστήμια

Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών

€3,600.00
Θετικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+30 2610 367300

+30 2610 367110

info@eap.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Θετικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

     Σκοπός του προγράμματος είναι η μεταπτυχιακή ειδίκευση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις βασικές επιστημονικές κατευθύνσεις των φυσικών επιστημών.

      Προσφέρονται οι απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, καθώς και τεχνολογικές και μεθοδολογικές δεξιότητες ώστε ο απόφοιτος του Π.Σ: α) ν’ έχει σφαιρική αντίληψη των βασικών επιστημονικών θεωριών της φυσικής, της χημείας και της βιολογίας, β) ν’ αντιλαμβάνεται και να μπορεί ν’ αναδείξει μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, την επιστημονική ουσία των κλασικών και σύγχρονων θεωριών των φυσικών επιστημών, καθώς και το ρόλο τους στην ενοποιημένη επιστημονική αντίληψη για τον κόσμο μας, γ) ν’ έχει τις προαπαιτούμενες δεξιότητες και την επιστημονική επάρκεια να χρησιμοποιεί την πειραματική διαδικασία ως κριτής της επιστημονικής αλήθειας θεωριών και υποθέσεων, δ) ν’ έχει τη μεθοδολογική κατάρτιση, για να σχεδιάζει και ν’ εκτελεί εκπαιδευτικές ή / και εκλαϊκευτικές δράσεις στο περιβάλλον του σχολείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ευρύτερης σχολικής κοινότητας καθώς και της τοπικής κοινωνίας και ε) ν’ έχει την απαραίτητη επάρκεια αναφορικά με τη χρήση υπολογιστικών τεχνικών και τεχνολογιών λογισμικού προκειμένου να σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρονικό εποπτικό υλικό.

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students300
  • Duration104 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up